Play-Icon

Wallenstam vælger Antura som projektværktøj

Wallenstam har valgt Antura som leverandør af projekt- og porteføljeværktøj til hele sin forretning. Nu kan projektarbejdet forenkles, da projektmetodikken bliver nemt tilgængelig og en integreret del af værktøjet til at bygge en lærende organisation. Derudover vil Wallenstam være i stand til at styre sin projektportefølje på en langt mere effektiv måde.

Wallenstam har i flere år søgt efter et nyt projekt- og porteføljeværktøj, da det var blevet klart, at deres nuværende løsning, som bestod af flere forskellige systemer og meget manuelt arbejde, ikke var nok. Der blev igangsat en behovsanalyse og evalueringsproces. Udover en høj grad af brugervenlighed var der efterspørgsel på en omfattende support til projektudviklere, projektledere, ansvarlige for vedligeholdelse og øvrig ledelse, hvor alle ville opleve det som et værdiskabende arbejdsredskab i hverdagen. Derudover ønskede Wallenstam at kunne vise, analysere, følge op og styre hele sin projektportefølje på en langt mere effektiv måde.

I sidste ende faldt valget på Antura Projects.

Fokus på nybyggeri og ombygning
Wallenstam vil i første omgang bruge Antura Projects til ny- og ombygningsprojekter, men vil også arbejde med udstykning, planlagt vedligeholdelse, drift og IT-projekter. Der vil blive investeret meget i træning med en stærk forretningsforbindelse, så deltagerne hurtigt kan komme i gang i værktøjet.

Håndtering af 2D og 3D modeller
Wallenstam begynder at bruge en helt ny funktion i Antura Projects, Antura Projects IFC-Viewer der gør det muligt at se og navigere i 2D- og 3D-modeller direkte i browseren. At nemt kunne se og demonstrere 3D-modeller af deres nye byggeprojekter vil give Wallenstam og deres interessenter en ny mulighed for tæt og effektiv kommunikation.

- Vi er meget glade for, at Wallenstam har givet os tilliden til at levere Antura Projects som deres nye projektværktøj. Vi er sikre på, at de har truffet et godt valg, og at de vil kunne arbejde mere effektivt med deres projekter, siger David Spjuth, projektleder og forretningskonsulent hos Antura.

Der er også planer om at implementere flere af Antura Projects funktioner på sigt, fx ressourcestyringsfunktionen.

”Vi så et behov for at koordinere, forenkle og præcisere vores arbejdsmetoder efter projektmetodikken. Med Antura Projects kan vi gøre det, hvilket igen vil gøre det nemmere for alle vores projektmedlemmer. Det er vigtigt for os at kunne samle al projektrelateret information og gøre den struktureret og let tilgængelig. Derfor vil filarkivet i Antura Projects også være en meget brugbar funktion for både interne og eksterne brugere”

Malin Ek, IT-projektledare hos Wallenstam

Wallenstam er et af Sveriges største ejendomsselskaber. De bygger, udvikler og administrerer bolig- og erhvervsejendomme i Göteborg, Stockholm og Uppsala.

www.wallenstam.se