Antura - alt-i-et

Projekt-, portefølje- og ressourcestyringssoftware

Porteføljestyring

Porteføljestyring er nøglen til, at din virksomhed kan beslutte, hvilke aktiviteter der skal satses på, og få maksimalt udbytte af disse med begrænsede ressourcer. I Antura kan virksomhedens ledelse, projektkontor og andre interessenter danne sig et overblik over virksomhedens projektaktiviteter og analysere samt styre udviklingen af projektporteføljen.

 • Håndtere idéer og projektforslag

 • Prioritere projekter, idéer og andre initiativer

 • Knytte projekter til strategiske mål

 • Muligt at definere valgfri egenskaber på portefølje, program og projekt

 • Gruppere projekter i porteføljer, programmer, organisatoriske enheder og andre valgfri enheder

 • Støtte til hoved- og delprojekt

 • Konsolideret visning af alle beslutninger

 • Opfølgning og analyse af projektporteføljen

 • Simulere ressourcer, omkostninger og effekter i forskellige scenarier

 • Generer rapporter og beslutningsdokumenter til ledelsen

 • Visualisering med diagrammer og instrumentbrætter

Ressourcestyring

Systemet har alle funktioner, som en virksomhed har brug for til at kunne arbejde effektivt med ressourcehåndtering. Ved hjælp af fleksible funktioner og visualisering kan Antura Projects hjælpe jer med at få helt styr på kapacitetsplanlægning og ressourceallokering.

 • Ressourceplanlægning af projekter, opgaver, forvaltning og linjearbejde

 • Kapacitetsplanlægning med tilgængelighed og anmoding

 • Planlægning og opfølgning pr. ressource, rolle, team og organisationsenhed

 • Håndtering af behov for medarbejdere og eksterne ressourcer, fx konsulenter

 • Håndtering af ressourcekonflikter som fx over- og underbookinger

 • Anmodning om og allokering af ressourcer

 • Opfølgning af tidsforbrug med tidsregistrering

 • Planlægning af fravær

 • Simulering af ressourcebehov

 • Grafiske ressourcehistogrammer

 • Kompetencehåndtering

Funnel

Effektiv og visuel support til evaluering af ideer, projekter og andre initiativer. Analyser flowet baseret på projektomfang, ressourcekapacitet, økonomiske begrænsninger og strategiske mål.

 • Strategisk planlægning og prioritering af initiativer

 • Beslutningstagning ved opstart af nye initiativer

 • Evaluering af ressourcebehov, budget eller andre kvantificerbare parametre

 • Sammenligning af planlagt arbejde med organisationens kapacitet

 • Identificering af flaskehalse før de opstår

 • Opfølgning på realiseringen af fordele fra projekter og initiativer

Tidsplanlægning

Systemet indeholder mange fleksible funktioner til nem strukturering og planlægning af WBS-elementer, aktiviteter og milepæle.

 • Tidsplanlægning med drag & drop-funktion i Gantt-diagrammet

 • Fleksibel håndtering af WBS-struktur med drag & drop-funktion

 • Visualisering af afhængigheder i og imellem projekter

 • Understøtter den kritiske vej

 • Rapportering af status og fremskridt

 • Understøttelse af versionshåndterede basisplaner (baselines)

 • Mulighed for at definere valgfri egenskaber på aktiviteter

 • Fuld integration med organisationens projektmodel

 • Understøttelse af skabelonprojekter

 • MS Project-import og -eksport

Omkostninger

Antura tilbyder komplet support til håndtering af omkostninger med beregning, budgettering, faktiske tal og prognoser for projekter, aktiviteter og omkostningstyper.

 • Håndtering af alle typer omkostninger

 • Understøttelse af omkostningssted og omkostningstyper/konti

 • Understøttelse af investeringer og omkostninger

 • Beregning af omkostninger och budgettering

 • Integration af realiserede omkostninger med økonomisystem/forretningssystem

 • Prognosticering og trends

 • Earned Value Management (Resultatværdimetoden)

 • Visning af nøgletal

 • Understøttelse af flere valutaer

 • Mulighed for at definere valgfri egenskaber på omkostningsposter

Gevinstrealisering

I Antura kan man evaluere og beregne de resultater, et projekt eller et program vil generere for virksomheden, fx i form af øget avance, effektivisering eller omkostningsbesparelse. Systemet understøtter budgettering, opfølgning og prognosticering af effekter på både projekt- og porteføljeniveau.

 • Håndtering af alle typer af effekter, fx avance, effektivisering eller omkostningsbesparelse

 • Beregning og budgettering af effekter

 • Integration af realiserede effekter (fx indtægter) med økonomisystem/forretningssystem

 • Prognosticering og trends

 • Likviditets- og cashflowanalyse

 • Beregning af resultat og margen

Tidsrapportering

Medarbejdere og konsulenter kan nemt og fleksibelt rapportere tidsforbrug i systemet. Tidsrapporteringen kan udgøre grundlaget for både projektopfølgning, lønudbetaling og fakturering.

 • Tidsrapportering på projekter, opgaver, forvaltning og linjearbejde

 • Fraværsrapportering

 • Detaljerapportering af aktiviteter eller leverancer

 • Fleksibel håndtering af tidskoder

 • Timeomkostninger pr. individ, rolle, projekt og aktivitet

 • Fremskridtsrapportering og estimeret resterende tid (ETC)

 • Attestering af tid

 • Understøttelse til generering af faktureringsgrundlag

 • Tidrapportering fra mobiltelefonen

Dokumenthåndtering

Systemet indeholder en omfattende og fleksibel understøttelse til organisering og styring af dokumenter og andet materiale. Dokumentstyringen giver også interne og eksterne interessenter en ønsket fleksibilitet, sporbarhed og sikkerhed.

 • Upload flere mapper og dokumenter samtidig med drag & drop-funktion

 • Håndtering af dokumentskabeloner

 • Muligt at definere standard mappestrukturer som standard for nye projekter

 • Direkte redigering af dokumenter

 • Automatisk versionshåndtering

 • Effektiv styring af rettigheder til mapper og filer

 • Workflow til gennemgang, godkendelse og signering

 • Mulighed for at kommentere og abonnere på dokumenter

 • Dokumentsøgning i flere projekter samtidig

 • Mulighed for at definere valgfri egenskaber på dokumenter

 • Masseændring af dokumentegenskaber

 • Dokumenthåndtering fra mobiltelefonen

Samarbejde & kommunikation

Systemet har mange smarte og brugbare funktioner til kommunikation og samarbejde i virksomheden og i forbindelse med eksterne interessenter.

 • Diskussionsforum/meddelelser

 • Instant messaging/chat

 • Profilbilleder og indikator for tilstedeværelse

 • Diskussioner koblet til dokumenter, opgaver og aktiviteter

 • Delt kalender og dokumentsamarbejde

 • Nyhedsfeeds og opslagstavle

 • Support for samarbejde via mobiltelefoner

Emnehåndtering & Kanban

Emnehåndteringen bruges til at håndtere alle de uplanlagte aktiviteter, der altid opstår i et projekt, som spørgsmål, ændringer, fejlrapporter og kontroller. Det kan også med fordel anvendes til en mere agil projektstyring.

 • Oprettelse, prioritering, tildeling og håndtering af opgaver

 • Mulighed for at kommentere på opgaver

 • Mulighed for at definere valgfri sagsegenskaber

 • Støtte for hoved- og delopgaver

 • Søgning af opgaver i flere projekter samtidig

 • Understøttelse af konfigurerbare sagsforløb

 • Mulighed for at e-maile opgaver til projektets sagsindbakke

 • Visuel håndtering af problemer med Kanban-boards

Risikohåndtering

Systemet har funktioner til identifikation, vurdering, håndtering og opfølgning af risici efter anerkendte metoder..

 • Risikovurdering med sandsynlighed og konsekvenser

 • Standardrisici kan importeres til projekterne

 • Mulighed for at definere valgfri risikoegenskaber

 • Handlingsplaner knyttet til risiciene

 • Søgning af risici i flere projekter samtidig

 • Brugertilpasset risikoanalysemodel med valgfri skala og vurderingsmodel

Projektmodelstøtte

Systemet indeholder en praktisk og velfungerende understøttelse af organisationens projektmodeller (f.eks. PRINCE2, Den fællesstatslige it-projektmodel, XLPM og PPS) og forvaltningsmodeller (f.eks. PM3).

 • Grafisk og interaktiv understøttelse af projekt- og forvaltningsmodellen

 • Ledvogterfunktionalitet med konfigurerbare krav pr. led

 • Understøttelse af parallelle og serielle beslutningsprocesser med en eller flere beslutningsinstanser

 • Tilknyttede styrings- og understøttelsesdokumenter (dokumentskabeloner)

 • Integreret med projektplanlægningen

 • Understøttelse af agile arbejdsmetoder

Agil

Antura muliggør agile arbejdsmetoder og porteføljestyring i henhold til SAFe og andre rammer. Kombiner projektarbejde og agil-drevet udvikling i hybridporteføljer.

 • Definere backlog, sprints og udviklingsinitiativer

 • Håndtere og følge op på udviklingsarbejde i værdistrømme

 • Ressourceplanlægning af teams

 • Tidsregistrering af agile arbejdspakker

 • Knytte det agile arbejde til strategiske mål og budgetopfølgning

 • Arbejde i overensstemmelse med principperne i SAFe-frameworket

 • Integration med Jira for den bedste kombination af agil driftsplanlægning og strategiske perspektiver

Rapporter & analyser

Systemet indeholder mange muligheder for generering af rapporter og analyser, både for det enkelte projekt og for hele projektporteføljen.

 • Standardrapporter på projekt- og projektporteføljeniveau

 • Visninger kan eksporteres til Excel og PDF

 • Generering af egne rapporter med systemets rapportgenerator

 • Eksport af data til Excel pivot

 • Simulering af ressourcer, omkostninger og effekter i forskellige scenarier

 • Oprettelse af tilpassede rapporter efter organisationens behov

Diagrammer & dashboards

Virksomhedsledelse, projektkontor og andre interessenter kan nemt oprette pædagogiske og visuelle diagrammer og dashboards direkte i Antura. Systemet understøtter mange forskellige diagramtyper, og det er lige så nemt at oprette et nyt diagram fra grunden som at generere og tilpasse et diagram fra en gemt diagramkonfiguration.

 • Understøtter diagramtyper som fx lagkage-, søjle-, kurve-, område- og boblediagrammer

 • Interaktive diagramfunktioner til visning og udvælgelse af data

 • Opret dine diagrammer fra grunden eller baseret på en gemt diagramkonfiguration

 • Gem et ubegrænset antal diagramkonfigurationer eller dashboards

 • Nemt at eksportere som billeder eller pdf

 • Del dashboards med andre brugere