Antura File Viewer

Antura Smart Templates

Antura Smart Templates opdaterer automatisk dokumenter med information fra Antura, når de oprettes eller redigeres. 

Det kan være meget tidskrævende at vedligeholde projektdokumentation med de korrekte og opdaterede informationer. Når opdateringer sker manuelt, er der stor risiko for fejl, og det administrative arbejde bliver hurtigt meget omfattende.

Med Antura Smart Templates hentes information automatisk fra Antura, når dokumenter oprettes eller redigeres. Typiske anvendelsesområder er at udfylde forsider, top- og bundtekster med information som projektnavn, produktchef, dato, versionsnummer eller andre 100 % brugertilpassede egenskaber.

Antura Smart Templates kan også anvendes til at oprette rapportskabeloner, hvor størstedelen af dokumentets indhold hentes direkte fra systemet.

Antura Smart Templates arbejder med MS Word .docx-filer.

  • Mærk dine dokumenter med et hvilket som helst antal indholdskontrolelementer, som henter aktuelle data direkte fra Antura

  • Understøtter både rtf (Rich Text Format) (som følger dokumentets formatering) og uformateret tekst

  • Opdater automatisk udvalgt information, når dokumenterne oprettes eller redigeres

  • Anvend dokumenter som rapportskabeloner

  • Skab dokumentindhold af høj kvalitet, og reducer det administrative arbejde