Antura File Viewer

Antura Jira Connector

Antura Jira Connector giver dig mulighed at på en effektiv måde kombinere traditionel projekt- og porteføljehåndtering med agile arbejdsmetoder.

Jira er førende i verden inden for agil opgavehåndtering og anvendes i stor udstrækning inden for IT og softwareudvikling. Antura tilbyder en helhedsløsning til den samlede projekt-, portefølje- og ressourcehåndtering.

Jira er et af de værktøjer, som anvendes inden for IT til at effektivisere udviklingsprocessen, og det er velintegreret med systemer til fx release- og kildekodehåndtering.

Samtidig skal projektledere, porteføljeledere og PMO kunne overblikke og følge deres projekter og porteføljer, uanset om projektteamet opdaterer informationen i Antura eller Jira.

Ved at kombinere Anturas stærke funktioner til projekt- og porteføljehåndtering med Jira er det nemt at følge al rapportering af fremskridt, timer og omkostninger direkte i Antura.

Antura for Jira er meget enkelt at konfigurere og bidrager i høj grad til at fremme mødet mellem agile og traditionelle projektmetoder.

  • Tilknyt aktiviteter i Antura Projects til objekter i Jira (Issues/Epics/Stories)

  • Se detaljeret information (fx status, ansvarlig og underaktiviteter) omkring Jira-objekter direkte i Antura Projects

  • Opdater aktivitetsfremskridt i Antura Projects baseret på udført arbejde i aktuelt Jira-objekt

  • Importer rapporteret tid fra Jira