Play-Icon

Vellykket implementering af Antura hos Seco Tools

Seco Tools er en af verdens førende virksomheder inden for skærende metalbearbejdning med knap 5.500 medarbejdere i 50 lande. Efter en grundig markedsundersøgelse og evaluering blev Antura og Antura Projects valgt som det værktøj, der bedst opfyldte virksomhedens krav. 

Baggrund og behov 

Seco Tools er en af verdens førende virksomheder inden for skærende metalbearbejdning. Virksomhedskonceptet er at udvikle, fremstille og markedsføre produkter til metalskæring globalt til kunder, der stiller høje krav til kvalitet, service og omkostningseffektivitet.

Seco har næsten 5.500 medarbejdere og kontorer i cirka 50 lande over hele verden. Produktionen er primært placeret i Sverige, Tjekkiet, Frankrig og Indien. Virksomhedens hovedkontor ligger i Fagersta midt i Bergslagen i Sverige.

Seco Tools har de seneste ti år arbejdet med projektledelse og porteføljehåndtering efter etablerede modeller. 

En stor og stigende andel af Seco Tools udviklingsarbejde foregår i projektform. Derfor har Seco Tools besluttet, at man har behov for et fuldt funktionelt projektværktøj til at administrere alle projekter, der oprettes og køres. Der blev truffet en fælles beslutning om hurtigst muligt at forbedre porteføljeadministrationen, projektledelsen og de værktøjer, der blev anvendt.

De primære krav blev opsummeret som følger: 

•Et værktøj til hele virksomheden til projekter, porteføljer og ressourcer

•Et værktøj til porteføljeadministration, som kan prioritere forskellige projekter baseret på deres bidrag til de overordnede målsætninger

•Et stærkt værktøj til overvågning af projekter, udvikling, omkostninger og ressourceanvendelse

•Et værktøj til hele processen, fra den indledende idé til overvågning af målopfyldelse

•Et værktøj, som understøtter og opfylder behovene fra alle interessenter, der er knyttet til projektaktiviteterne

Evaluering 

Seco Tools nedsatte en projektgruppe, som skulle gennemgå og evaluere projektværktøjerne på markedet. Projektgruppen bestod af repræsentanter fra afdelingerne Business Change og R&D, da implementeringen i første omgang primært omfatter projekter til driftsudvikling samt forskning og udvikling. 

Man startede med at sende en anmodning om information til udvalgte leverandører. Heraf var Antura en af leverandørerne, som projektgruppen valgte at gå videre med. Der blev gennemført et stort antal evalueringsaktiviteter for at finde det system, der bedst opfyldte Secos kravspecifikationer, og den leverandør, der havde det største potentiale til at levere en vellykket løsning sammen med Seco.

Ud over svar på kravspecifikationen bestod aktiviteterne i evalueringen i at lade Seco Tools besøge flere relevante referencekunder for at få demonstreret værktøjet i praksis hos mange forskellige brugere og få en præsentation af en gennemtænkt implementeringsplan for den progressive implementering, Seco ønskede. 

Implementering og samarbejde 

Udrulningen af Antura Projects blev opdelt i faser, i første omgang med fokus på projekter, der blev ledet fra Sverige, efterfulgt af projekter ledet fra andre steder i Europa. Målet er, at Antura Projects så snart som muligt skal anvendes til alle projekter, uanset hvorfra de drives. 

Som et led i implementeringsprojektet fokuserede Antura som sædvanligt på flere vigtige forretningskritiske spørgsmål, som skulle tages i betragtning. Seco er klar over, at en virksomhed ikke ændrer sig blot ved at kassere et system til fordel for et andet. Derfor har man gjort meget ud af procesudvikling, oplæring, information og at samle støtte til projektet i virksomheden. De cirka ti medlemmer af projektgruppen er blevet vigtige ambassadører for det nye system og deler deres viden og erfaringer med kolleger og fremtidige brugere.

–Efter en omfattende og grundig markedsundersøgelse og evaluering faldt valget på Antura, som bedst opfyldte interessentgruppernes krav til værktøjet, siger Johan Hage, projektkoordinator, Seco Tools.

En succesfaktor har været muligheden for hurtig migrering af igangværende projekter til værktøjet. De to projektkontorer for Business Change og R&D har været ansvarlige for at migrere projekterne til Antura Projects, så projektlederne kunne tage over, uden at det gik ud over fremdriften i deres projekter. I næste fase fokuseres der på dem, der kontrollerer ressourcerne.

–Efter tre måneder med specifikationer, konfiguration, migrering og oplæring kunne vi implementere systemet for alle projekter, der blev ledet fra Sverige, siger Johan Hage. 

–Efter implementeringen har vi nu et fælles system til projektledelse, som er tilgængeligt for alle virksomhedens enheder, og som giver os et helt andet overblik over omkostninger og ressourcer, end før implementeringen af Antura.

Fremtiden 

Den næste større opgave er at implementere integration med forretningssystemet Movex, så projektlederne og porteføljeanalytikerne nemt kan få adgang til omkostningsresultater via Antura Projects. Det vil yderligere styrke projektledernes og virksomhedsledelsens kontrol med ressourceforbruget. 

Der arbejdes også med at definere og specificere, hvordan værktøjet og dets informationer kan anvendes til at give et samlet overblik over hele virksomhedens investeringsportefølje. Det vil lette strategiske porteføljeanalyser og øge sandsynligheden for, at de mest relevante projekter også er dem, som får tildelt midler og ressourcer, så de kan gennemføres. 

–Vi ser vores fremtid med Antura som ret omfattende. Næste trin bliver at udrulle systemet hos vores datterselskaber i udlandet. Målet er, at Antura Projects skal være den naturlige støtte til alle projekter, uanset hvorfra i verden de drives, siger Johan Hage.

Hos Antura er vi meget glade for, at Seco Tools valgte os, og vi føler, at der er en stærk fælles opfattelse af de succesfaktorer, der skal til for, at Seco Tools får succes med Antura Projects.

Anturas projektleder, Roger Sonebäck, opsummerer forholdet til Seco Tools således:

–De ledende repræsentanter fra Seco Tools har haft en forfriskende pragmatisk tilgang til implementeringen, og ’enkelhed’ har været nøgleordet for projektet. Seco ved, at selvom de har fået et fantastisk system, er projektledernes og projektdeltagernes adfærd helt afgørende for, om det bliver en succes. Samtidig skal beslutningstagere lære, at Antura Projects skal betragtes som Kilden med stort K til alle projekter og al porteføljeinformation. Et let tilgængeligt og brugervenligt system forenkler og skaber betingelserne for denne adfærd, men det kan ikke stå alene.

 

””Efter en omfattende og grundig markedsundersøgelse og evaluering faldt valget på Antura, som bedst opfyldte interessentgruppernes krav til værktøjet””

Johan Hage, projektkoordinator, Seco Tools

Seco er en global virksomhed, som med 40 helejede datterselskaber og et stort antal agenter og forhandlere dækker mere end 50 lande i hele verden. Seco Tools produktion er også international med produktionsfaciliteter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrig, Brasilien, Kina, Japan, Australien og USA. Desuden har virksomheden lokale værksteder til specialværktøjer på de fleste markeder.
Seco Tools virksomhedskoncept er at udvikle, fremstille og markedsføre produkter globalt til metalskæring til kunder, der stiller høje krav til kvalitet, service og omkostningseffektivitet.