Play-Icon

Outokumpu satser på R&D-projekter – understøttet af Antura

Outokumpu, en af verdens førende leverandører af rustfrit stål, har samlet alle projekter omkring R&D i Antura Projects. Resultatet? Smidigere samarbejde, effektiviseret videnudveksling og forbedret kapacitetsplanlægning.

Outokumpu, en af verdens førende leverandører af rustfrit stål, har samlet alle projekter omkring R&D i Antura Projects. Resultatet? Smidigere samarbejde, effektiviseret videnudveksling og forbedret kapacitetsplanlægning.

Da den finske stålkoncern Outokumpu besluttede at implementere et fælles system for projektaktiviteter inden R&D, handlede det primære krav om effektivisering og harmonisering af arbejdsmetoder og processer. Samarbejdet og videnudvekslingen mellem de berørte afdelinger blev vanskeliggjort af, at man benyttede forskellige, delvist forældede værktøjer. Ved at erstatte det eksisterende system med Antura Projects håbede man at kunne afhjælpe problematikken.

-Antura leverede et stort antal funktioner, som opfyldte vores behov. Dokumenthåndteringen Antura Projects skilte sig i særdeleshed ud sammenlignet med andre værktøjer, siger Juho Talonen, Senior Manager Corporate R&D, Outokumpu.

Juho Talonen beskriver implementeringsprocessen som smidig og hurtig. Den blev også fremhævet ved Anturadagen 2017, da Outokumpu modtog udmærkelsen Best Implementation Award, Private Sector. Juryen var særligt imponeret over, hvor godt nye arbejdsmetoder og en fælles terminologi var blevet etableret i organisationen under implementeringen.

I skrivende stund, nogle måneder efter implementeringen, er Antura Projects det naturlige værktøj for R&D-projekter hos Outokumpu.

-At samle alt arbejde, der vedrører R&D i ét system, har vist sig at give flere fordele end ventet, såsom mere effektivt samarbejde og bedre informationsudveksling og allokering af ressourcer, siger Juho Talonen.

Antura Projects er nu etableret i virksomheden, og selskabet planlæger at tilføje yderligere funktioner, i nært samarbejde med Antura. Det er i høj grad blevet værdsat, at leverandøren handler på feedback fra kunderne og videreudvikler funktioner, som efterspørges.

-Vi har fået god støtte undervejs og oplever, at Antura har lyttet til vores idéer til den fremtidige udvikling af Antura Projects, opsummerer Juho Talonen.

”At samle alt arbejde, der vedrører R&D i ét system, har vist sig at give flere fordele end ventet, såsom mere effektivt samarbejde og bedre informationsudveksling og allokering af ressourcer.”

Juho Talonen, Senior Manager Corporate R&D, Outokumpu

Outokumpu er førende på det globale marked for rustfrit stål med en årlig produktionskapacitet på godt 3 millioner ton. Outokumpus engagement i miljømæssig bæredygtighed har skabt opmærksomhed hos flere organisationer, som arbejder for en ansvarlig forretning. Koncernen har omkring 10.000 ansatte i mere end 30 lande og er noteret på NASDAQ Helsingfors.