Play-Icon

Nobel Biocare samarbejder med Antura i stor projektkampagne

Nobel Biocare, en førende, global aktør på markedet for dentalteknik, har brugt Antura Projects siden 2006 og er således en af de ældste brugere af systemet. I det seneste halve år har Nobel Biocare sammen med Antura været inde i en enestående udvikling af sine globale projektaktiviteter.

I flere år har Nobel Biocares it-afdeling brugt Antura Projects, primært som værktøj til tids- og ressourcehåndtering. I betragtning af Nobel Biocares størrelse og diversitet har brugen af Antura Projects været begrænset – både hvad angår funktionalitet og organisation.

I 2011 skabte større ændringer hos Nobel Biocare grobund for helt nye muligheder. For den nyligt udnævnte ledelse stod det klart, at hvis Nobel Biocare skulle have succes, måtte det være baseret på et grundlag, som hele virksomheden bakkede op om. Grundlaget blev derefter defineret som fem strategiske mål eller ”Must-Wins”, som Nobel Biocare kalder dem.

Antura Projects har glimrende funktioner til støtte for virksomheds- og projektstyring på strategisk niveau, så Nobel Biocare og Antura indså, at her var den perfekte mulighed for at implementere Antura Projects globalt. Det var et vigtigt skridt på dette tidspunkt, at Nobel Biocare indgik en kontrakt med Antura for hele koncernen, så Nobel Biocare havde ubegrænset brug af Antura Projects i hele organisationen.

Siden starten af 2012 har Antura arbejdet intenst for at implementere, oplære og støtte virksomheden på globalt niveau. Samtidig afholdt Nobel Biocare kurser i lederskab og satsede bredt på projektledelse som en profession, hvor nøgleressourcer f.eks. skal gennemgå en certificeringsproces i projektledelse. Der er lagt et stort arbejde i at hæve standarderne i alle henseender.

Seks måneder senere mødtes Anders Haglund, Manager of International Markets hos Antura, med Joachim Sällsten og Peter Bodlund i Nobel Biocares smukke, nye kontor i centrum af Göteborg. Joachims titel er Global IT – Program, Portfolio & PMO, og Peter er Program Office Manager. Fordi Antura og Nobel Biocare kun bor 100 meter fra hinanden, afholder de to virksomheder månedlige administrationsmøder for at drøfte en række emner og muligheder under afslappede former.

–Jeg er utrolig imponeret over det, vi har opnået sammen på så kort tid med Nobel Biocare, siger Anders Haglund. 

–Nobel Biocare valgte at give projektværktøjet en central rolle i vores opdaterede, globale proces til portefølje- og projektmetodik, fordi det har været en succesfaktor for virksomheden og for vores kunder, siger Joachim Sällsten.

–Antura Projects er nu i fuld produktion på hele vores globale arena, og vores brugere fortæller, at systemet fungerer strålende, uanset hvor man befinder sig i organisationen. Det hele ligger i implementeringen af systemet. Som I sikkert har bemærket, har der virkelig været fokus på den del af det, siger Joachim.

–Men det, som har gjort det muligt, er, at vores projekter er så forretningskritiske, at ledelsen kræver fuld gennemsigtighed af projekter, porteføljer og programaktiviteter. Vores projekter er komplekse, tidskritiske og tværfunktionelle og involverer mange forskellige professioner på alle vores globale sites. Desuden er projekterne i høj grad indbyrdes afhængige, tilføjer Peter Bodlund.

Joachim Sällsten, Global IT – Program, Portfolio & PMO (left) and Peter Bodlund, Program Office Manager.