Play-Icon

Landstinget Kronoberg väljer Antura Projects

Landstinget Kronoberg har valt Antura Projects för att få en bättre överblick av verksamhetens och projektkontorets samtliga projekt. Fokus ligger även på stöd för projektledare, tidrapportering och resurshantering.

Under 2012 har Landstinget Kronoberg upprättat ett nytt projektkontor på IT-avdelningen med syfte att skapa en bättre struktur och överblick kring den samlade projektverksamheten. Det ligger ett hundratal projekt i pipeline och för att kunna arbeta och rapportera på ett effektivt och enhetlig sätt konstaterades att ett verktygsstöd var en avgörande faktor för att få bättre kontroll över såväl enskilda projekt som projektportfölj.

Med Antura Projects kommer Landstinget Kronoberg uppnå flera viktiga syften och målsättningar. Projektledare och projektdeltagare får ett riktig bra stöd i sitt dagliga arbete. Antura Projects skapar också bra förutsättningar för en bättre rapportering av projekten upp till ledningen. Ledningen kommer i sin tur att få en bättre bild över den löpande verksamheten med alla pågående och planerade projekt och andra initiativ. Samtidigt möjliggör systemet ett smidigare och mer effektivt samarbete kring projektverksamheten i stort.

Längre fram kommer landstinget även att införa resursplanering där Antura Projects blir navet samt införa tidrapportering för en större del av verksamheten. Målsättningen är att flera avdelningar i landstinget utanför projektkontoret ska kunna dra nytta av Antura Projects.