Play-Icon

Jordbruksverket väljer Antura Projects

Jordbrukspolitiken står inför den största förändringen i modern tid och förändringsarbetet sker med projekt som arbetsform – i Antura Projects!

Förändringarna drivs i flera projekt som koordineras inom ramarna för ett gemensamt program. Programmet syftar till att förbereda och genomlysa alla verksamhetsprocesser, fånga krav från nya regelverk och utifrån detta bygga en helt ny IT-plattform från grunden för att stödja denna reform. Det är, med andra ord, en enorm infrastruktursatsning som ska hanteras.

Tomas Nilsson är Chefsarkitekt på verksledningens stabsenhet och programansvarig.

”Vi strävar efter att ligga i framkant inom både arbetssätt och teknik”, berättar Tomas. ”Som ett led i det letade vi aktivt efter ett kraftfullt projektverktyg för att kunna driva våra projekt på ett effektivt sätt. Jag träffade Antura på ett branschevent för IT-styrning och bestämde att vi skulle följa upp med ett möte hos oss i Jönköping. Mitt projektledarnätverk såg direkt nyttan med Antura Projects, så vi bestämde oss för att genomföra en förstudie tillsammans med Antura.”

”Vi var tidigt ute med att lägga grunderna för den massiva arbetsinsats som vi visste skulle komma. Samtidigt var vi, och är egentligen fortfarande, helt beroende av beslut som fattas inom instanser som t ex EU-parlamentet, Ministerrådet, EU-kommissionen, samt våra nationella politiska organ. I början var slutmålet därför rörligt, vilket ställer extra höga krav på att det projektverktyg vi väljer måste vara flexibelt. Samtidigt hade vi inte tid att invänta dessa beslut. Det hade äventyrat vår målgång, även om den ligger flera år i framtiden”, fortsätter Tomas.

”Pilotinförandet gick smidigt, mycket tack vare att Jordbruksverket redan hade metoder och arbetssätt som gick att implementera direkt i Antura Projects”, berättar Anders Haglund som är Anturas ansikte mot Jordbruksverket. ”Att det dessutom fanns så många verksamhets-avgörande projekt som bara väntade på att få att få flytta in gjorde införandet både angeläget och självklart”, avslutar Anders.

Efter den sex månader långa pilotperioden, som möjliggjorde en grundlig utvärdering av Antura Projects, bestämde sig Jordbruksverket för att fullfölja med ett avrop på ett statligt ramavtal. Systemet är därmed driftsatt i full skala och används numera löpande för praktiskt projektarbete, tidplanering, rapportering och uppföljning.