Play-Icon

Antura Projects er det rette projektværktøj for Familjebostäder

Familjebostäder valgte Antura som leverandør i 2013, og siden da har brugen af Antura Projects bredt sig til store dele af selskabet. Projektværktøjet muliggør fælles opfølgning af projektaktiviteter og øget dialog mellem projektmedlemmer. Det er med til at give et mere helhedsorienteret syn på virksomheden.

Familjebostäder er et almennyttigt boligselskab. Selskabet har bl.a. til opgave at udvikle projektidéer til ny- og ombygninger, vedligehold og forvaltning af ejendomme og miljøarbejde. Familjebostäder opfører årligt mindst 500 nye lejeboliger og derudover administrerer selskabet cirka 19.000 boliger i Stockholm. Familjebostäder blev grundlagt i 1936 og indgår i dag i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ejes af Stockholms Stad. Kerneopgaven er forvaltning og nyopførelse af boliger og lokaler. Boligselskabet har cirka 280 medarbejdere, som arbejder inden for områder som teknik, miljø, forvaltning, kommunikation, økonomi og IT.

I 2013 besluttede Familjebostäder at se sig om efter et værktøj, som kunne samle alle projekter i og omkring et system og samtidig sikre, at medarbejderne arbejdede efter den fælles projektmodel. Efter en omfattende evaluering af flere leverandører faldt valget på Antura:

–Det afgørende var, at Antura tilbød en helhedsløsning, og at leverandøren var veletableret. Desuden spillede de gode referencer en stor rolle. Det var klart, at Antura Projects var et stærkt og moderne projektværktøj, siger Susanne Kilgren, IT-chef, Informationssikkerhedschef, Familjebostäder. 

Vokser med værktøjet

I 2014 implementerede Familjebostäder Antura Projects, som til at begynde med skulle bruges i kernevirksomheden, som udgøres af bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Projektlederne er oplært i værktøjet for at være i stand til effektivt at rapportere om tid og ressourcer og redegøre for projekternes fremskridt. Udviklingen er foregået trinvis, og i dag udnyttes værktøjet af Projektudviklingsafdelingen, Ejendomsafdelingen, Miljøenheden og IT-afdelingen.

–Vi har virkelig fundet nogle gode rutiner til projektaktiviteterne. Brugen af Antura Projects har givet os bedre muligheder for fælles opfølgning og dialog mellem projektmedlemmer fra flere afdelinger. Det har skabt flere synergieffekter som f.eks. et bedre helhedssyn på virksomheden, siger Susanne Kilgren. 

Siden starten er antallet af brugere steget fra 60 til 150. Næste skridt er at begynde at arbejde med ressourcehåndtering, hvilket vil betyde en øget støtte til planlægning og opfølgning af ressourcer både på rolle-, individ- og projektniveau. Implementering af funktionen porteføljehåndtering, som giver et overordnet billede af alle planlagte, igangværende og afsluttede projekter, samt integration med økonomisystemet Agresso planlægges i 2016.

–Anturas konsulenter har været vigtige i processen, og vi har fået god støtte ikke mindst til tilpasning og implementering af værktøjet. Vi ser frem til at arbejde videre med Antura Projects og vokse med værktøjet, afslutter Susanne Kilgren.

”Brugen af Antura Projects har givet os bedre muligheder for fælles opfølgning og dialog mellem projektmedlemmer fra flere afdelinger. Det har skabt flere synergieffekter som f.eks. et bedre helhedssyn på virksomheden”

Susanne Kilgren, IT-chef, Informationssikkerhedschef, Familjebostäder

Familjebostäder blev grundlagt i 1936 og er i dag et almennyttigt boligselskab, som indgår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ejes af Stockholms Stad. Kerneopgaven er forvaltning og nyopførelse af boliger og lokaler. Boligselskabet har cirka 280 medarbejdere, som arbejder inden for områder som teknik, miljø, forvaltning, kommunikation, økonomi og IT.