Play-Icon

Akademikernes A-kasse anvender Antura Projects til at understøtte arbejdet med implementering af organisationens strategi 2020-25

I foråret 2020 stod landets største A-kasse foran en implementering af en større portefølje af strategiske projekter og delstrategier. Direktionen forudså at der var behov for etablering af en projekt governance og en ny projektkultur på tværs af A-kassen, for at sikre at projekterne skaber værdi for samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere.

I den forbindelse blev der ansat en porteføljemanager, der fik til opgave at etablere en PMO-funktion og at sikre professionalisering af arbejdet med projekter og porteføljestyring i samarbejde med forretningen, HR og IT. A-kassen har ikke tidligere haft projektmodeller eller redskaber til understøttelse af projekt- og porteføljestyring, efter en vurdering af flere leverandører i foråret 2020, valgte Akademikernes A-kasse Antura.

- Vi så os om efter et brugervenligt og komplet projektværktøj med stor fleksibilitet og gode muligheder for økonomisk opfølgning. Antura viste sig tilbyde netop det og yderligere mere, hvilket betyder, at vi også vil kunne vokse med værktøjet og udvide med mere funktionalitet, efterhånden som vi bliver mere vant og bedre til at arbejde i projektmodellen, siger Malin Marker Persson, Udvikling - og digitaliseringsdirektør i Akademikernes A-kasse.

Antura Projects, blev hurtigt konfigureret og implementeret for at understøtte arbejdet med professionalisering af projekt- og porteføljestyringen. Antura har givet en let adgang til alle styringsværktøjer samt a-kassens projektmodeller og vejledninger, der ligeledes er udviklet og implementeret over en 2-årige periode.

I efteråret 2021 gennemførte A-kassen i samarbejde med Teknologisk Institut, undervisning i projektstyring for projektledere, udviklingspartnere og styregruppemedlemmer. I starten af 2022 implementerede a-kassen en snitflade mellem Navision og Antura for at sikre en god overensstemmelse mellem data i økonomisystemet og Antura.

Rapporter fra Antura Projects rapporter anvendes til at understøtte porteføljestyringen, hvor direktionen og chefer modtager samlet rapportering om de igangværende projekter og delstrategier, baseret på projekternes fremdrift, forbrug, samlede risikobillede og statusrapportering fra de enkelte projektledere.Implementering af en ny projektkultur og et nyt projektværktøj indebærer altid en forandringsrejse, som kræver tid. En vellykket start betyder ikke, at processen er slut, så Akademikernes A-kasse og Antura vil fortsat arbejde aktivt med det formål at facilitere projektarbejdet yderligere. Næste mål er en bedre styring af organisationens kapacitet til projektarbejdet, også her kan Antura Project anvendes.

- Vi byder Akademikernes A-kasse hjertelig velkommen som ny kunde hos Antura! Vi er glade for, at en vigtig dansk virksomhed som Akademikernes A- kassen har givet Antura deres tillid, og vi ser frem til at støtte deres vigtige projektaktiviteter, siger Anders Haglund, Salgschef Danmark hos Antura.

Akademikernes A-kasse er en af Danmarks største a-kasser. Deres hovedopgave er at hjælpe deres medlemmer med økonomisk tryghed, hvis de bliver arbejdsløse. De fungerer også som en afgørende sparringspartner i forandringerne i menneskers liv og de tilbyder rådgivning, så medlemmerne er rustet til fremtidens arbejdsmarked. 

www.aka.dk