Play-Icon

10-18-2019

NCC understøttes af Antura Projects ved rammeaftale til 3,3 milliarder

NCC har valgt at implementere Antura Projects som projektværktøj. Systemet indføres i forbindelse med en nyligt indgået rammeaftale med det almennyttige boligselskab fsb i Danmark.

NCC, en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling, vil i de kommende år samarbejde med fsb i Danmark, Københavns største almennyttige boligselskab. Rammeaftalen er indgået for fire år og har en værdi på godt 3,3 milliarder SEK. Projektet omfatter planlægning, renovering og opførelse af ejendomme og vurderes at have en værdi på omkring 800 millioner. 

På baggrund af det nye samarbejde har NCC valgt at implementere Antura Projects og får dermed en komplet, konfigurerbar og brugervenlig understøttelse af projekter, portefølje- og ressourcestyring. 

Med indførelsen af Antura Projects håber NCC at opnå: 

  • Bedre samarbejde mellem NCC, arkitekter og tekniske konsulenter

  • Øget transparens over for opdragsgiveren fsb

  • Forbedret ressourcestyring og omkostningsopfølgning af projekter

  • Effektiv rapportering på porteføljeniveau via visuelle diagrammer og rapporter

Da Antura Projects er blevet meget positivt modtaget i konsortiet, har NCC valgt også at udrulle systemet for andre dele af organisationen, hvor man har indledt implementeringen i afdelingen ”Engineering”.

NCC er en af de førende virksomheder inden for bygge- og ejendomsudvikling med en omsætning på godt 57 milliarder SEK. Koncernen har omkring 16.500 medarbejdere i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

www.ncc.dk