Play-Icon

12-11-2023

Kristianstads kommune vælger Antura som projekt- og porteføljeværktøj

Kristianstads kommune i Skåne tager et strategisk skridt mod mere effektiv projektstyring ved at vælge Antura som sit projekt- og porteføljeværktøj, med start for Teknisk Forvaltning og Mark- og Udviklingskontoret. Beslutningen er af stor betydning for at forbedre planlægning, opfølgning og styring af kommunens projekter.

Teknisk Forvaltning og Mark- og Udviklingskontoret spiller centrale roller i Kristianstads kommune og har ansvaret for blandt andet kommunens udvikling, byggeri, forvaltning af offentlige områder, bygninger, kommunalt vand og spildevandsforsyning samt opgaver inden for mark og udvikling. Teknisk Forvaltning fungerer også som vejmyndighed for kommunens vejnet.

Implementeringen af Antura har til formål at skabe et overordnet billede af forvaltningernes projekter, øge effektiviteten i projektstyringen, reducere omkostningerne til projektadministration, forbedre kvaliteten af projektresultater og samarbejde på tværs af forvaltningsområder samt frigøre tid til analyse og planlægning. Desuden stræber man efter at opnå et system, der dækker alle forvaltningsprojekter med struktur for ressourcer og budget på tværs af forvaltningen. Dette indebærer også, at man vil reducere omkostningerne ved at afslutte brugen af andre systemer.

Antura er blevet valgt for at imødekomme Teknisk Forvaltnings behov med funktioner såsom:

• Støtte til projektmodel og metode
• Porteføljestyring
• Opfølgning og økonomisk styring
• Dokumenthåndtering og skabeloner
• Ressourceplanlægning og -styring
• Tidsplanlægning
• Tidsrapportering
• Integration, specifikt med økonomisystem

-Vi ser frem til at opleve de positive effekter af Antura. Vi har længe haft behov for et værktøj til at øge effektiviteten og oversigten over vores projektportefølje og vores ressourcer. Det er en vigtig del for at nå vores mål, siger Jimmy Källström, forvaltningschef for Teknisk Forvaltning i Kristianstads kommune.

På sigt er planen at implementere Antura også inden for andre kommunale funktioner.

Antura byder Kristianstads kommune velkommen som ny kunde og ser frem til at være en del af deres rejse mod mere effektiv og bæredygtig projektstyring. Vi er overbeviste om, at vores projektværktøj vil give en bred vifte af fordele for Teknisk Forvaltning, Mark- og Udviklingskontoret og for Kristianstads kommune som helhed.

Kristianstads kommune er den største i Skåne med en arealstørrelse på 1 346 km² og har en varieret natur, der spænder fra skove og søer til enge og marker. Kommunen har lidt over 86 000 indbyggere (Sveriges 25. største), og af dem bor cirka 46 000 i byen Kristianstad. Kommunen har over 7 000 fastansatte medarbejdere.