Play-Icon

11-15-2022

Göteborg Energi indgår stort samarbejde med Antura Projects

Göteborg Energi er Göteborgs kommunale energiselskab, som distribuerer elektricitet, fjernvarme, fjernkulde, naturgas og fibernet i hele Vestsverige. For at støtte de overordnede aktiviteter i selskabets projektmodel har de investeret i og implementeret Antura Projects som projektværktøj.

Göteborg Energi er Sveriges fjerdestørste energiselskab. For at ruste sig til fremtiden iværksatte Göteborg Energi i efteråret 2019 en transformationsplan, som bl.a. inkluderede bedømmelse af et portefølje- og projektværktøj. Da Göteborg kommune i forvejen anvender Antura Projects, var det naturligt at vurdere, om værktøjet også ville fungere for Göteborg Energi. De indledte derfor et pilotforsøg frem til juni 2021. Forsøget mundede ud i en godt gennemarbejdet anbefaling, som tog hensyn til både virksomhedskrav, informations- og IT-sikkerhed, berørte processer og informationsobjekter, kompleksitet og projektmodning. Pilotforsøget faldt godt ud, og det blev besluttet at udrulle Antura Projects bredt i hele organisationen. Nu håndterer værktøjet over 1300 projekter.

De effektmål, Göteborg Energi ønsker at opnå ved at investere i et projektværktøj, der er fælles for hele koncernen, er reduceret tid og arbejdsindsats til indsamling af information, økonomiske besparelser, effektivisering af projektarbejde med mulighed for at gengive korrekt projektinformation samt mere effektiv porteføljestyring.

− Vi havde brug for en ensartet og standardiseret metode for hele selskabet til administration og opfølgning af vores projekter og for bedre prioritering af vores projektporteføljer og initiativer. Efter pilotforsøget vurderede vi, at Antura Projects kunne hjælpe os med det. Det har været sjovt og lærerigt at få indblik i vores forskellige arbejdsmetoder i koncernens projekter, og hvordan et projektværktøj kan hjælpe os med at effektivisere dem, siger Carina Davidsson, projektleder hos Göteborg Energi.

Man vurderede, at det var vigtigt at komme hurtigt i gang med at arbejde i værktøjet for at finde ud af, hvilke funktioner der var nødvendige. Nu er over 200 medarbejdere blevet oplært i Antura Projects, alt lige fra projektledere og projektejere til chefer og koncernledelsen. De har også en projektsupportenhed med "superusers", som fungerer som en first line support og vil arbejdere videre med udviklingen af kommende faser.

Antura Projects blev fra begyndelsen også integreret med Göteborg Energis forretningssystem Unit4 (tidligere Agresso) og deres EAM-system (Enterprise Asset Management). Det betyder, at de forskellige projekters økonomiske udfald og basisinformation automatisk indlæses i Antura Projects.

− Vi ville hurtigt i gang med at arbejde med værktøjet samtidig med, at Antura anbefalede os en etapevis implementering. Så vi startede med de funktioner i Antura Projects, som vi mente havde højest prioritet, og som havde lav påvirkning af processer og omkringliggende systemer.

De funktioner i Antura Projects, der blev indført i første etape, er: 

  • Porteføljehåndtering

  • Projektmodelunderstøttelse

  • Tidsplanlægning

  • Projektøkonomi

  • Dokumenthåndtering

  • Opgavehåndtering

  • Risikohåndtering

  • Tilstandsrapportering

  • Rapporter

  • Diagrammer & dashboards

Med denne første etape har Göteborg Energi fået en systemstøtte, som giver mulighed for en overordnet visualisering og styring af hele projektporteføljen. Tidligere krævede det en stor arbejdsindsats, idet informationen ofte skulle hentes og samles fra forskellige IT-systemer. Det skete også med jævne mellemrum, at systemernes informationer var forskellige, så der gik meget tid med fejlsøgning. Det slipper de nu for med Antura Projects.

– Vi har længe haft en fælles projektmodel og økonomistyring, men mange forskellige tilpasninger. Nu har vi fået et egnet og kraftfuldt værktøj, som vil hjælpe os med at få opfølgning i endnu bedre kvalitet, og som også støtter fremtidens vigtige projekt- og porteføljearbejde, efterhånden som kommunen vokser.

I Antura Projects håndteres projekter med finansiering fra 20.000 SEK op til 600 millioner pr. projekt. Projektledere, projektejere og interessenter har med værktøjet fået en transparens, de tidligere har manglet. Et fælles system i hele koncernen til projektledelse og styring giver virksomheden store muligheder for at fortsætte udviklingen af arbejdsmetoderne på området. Når implementeringen er på plads, og tiden er inde, vil de evaluere funktionerne til effektstyring, simulering, ressourceplanlægning og tidsrapportering.

− Vi kan allerede nu se, at vi er godt på vej til at nå effektmålene. Nogle succesfaktorer har været, at vi har udnyttet leverandørens og andre kunders tidligere erfaringer, og at vi har arbejdet tæt på slutbrugere og hovedinteressenter, hvor vi løbende har afstemt, specificeret og gentaget krav, ønsker og behov. Vi har også haft en bred forankring i hele selskabet til implementeringen, et klart mål og et engageret team. Og ikke mindst har vi haft et godt samarbejde med Magnus og kollegerne hos Antura, som meget engageret har hjulpet os med at overføre vores processer og arbejdsmetoder til værktøjet og støttet os i stort og småt, afslutter Carina Davidsson.

− Göteborg Energi er et meget spændende selskab, som vi er glade for at samarbejde med, og vi er imponerede over de positive effekter, man nu ser i virksomheden, efter at de er begyndt at arbejde med Antura Projects. Det bliver også spændende at følge deres fortsatte udvikling i takt med det videre arbejde med at implementere Antura Projects fuldt ud, siger Magnus Säfström, projektleder & virksomhedskonsulent hos Antura.

For yderligere information, kontakt venligst:
Magnus Säfström, Senior Projektledare & Verksamhetskonsult
E-mail: magnus.safstrom@antura.se
Telefon: +46 (0) 76 880 03 93

Göteborg Energi er Sveriges fjerdestørste energiselskab og ejes 100 procent af Göteborgs Kommune. Det er et førende energiselskab, der sikrer miljømæssigt bæredygtig og overkommelig energi- og kommunikationsinfrastruktur for Gøteborgs borgere og virksomheder.

www.goteborgenergi.se