Play-Icon

01-23-2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår ny Koncernfælles aftale med Antura

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) har gennemført en succesfuld forandringsrejse med Antura siden samarbejdets start i 2019. Den nye rammeaftale, der trådte i kraft ved årsskiftet til 2024 og strækker sig over 8 år, markerer en fortsættelse af det vellykkede samarbejde, hvor Antura er en central komponent i styringen af FMI og FES' materiel-, IT- og forretningsudviklingsprojekter. Med den nye rammeaftale er intentionen at danne fundament for at udvide anvendelsen af systemet til at omfatte flere myndigheder og styrelser inden for Forsvarsministeriet.

I dag er der omkring 400 projekter i Antura, og systemet anvendes dagligt af porteføljeejere, styregruppemedlemmer, projektledere og specialister i både FMI og FES. Som grundlag for den nye rammeaftale blev der gennemført en omfattende behovsanalyse, hvor myndigheder inden for koncernen blev hørt  for at identificere og imødekomme specifikke krav og interesser. Mia Persson Larsen ledte projektet og fremhæver det positive bidrag fra projektgruppen.

− Jeg har fået mulighed for at lede udbuddet og tager værdifulde indsigter og erfaringer med tilbage til Kompetencecentret hos FMI. Det er takket være projektgruppens store indsats, at den overordnede rammeaftale nu er indgået, hvilket ikke kun gavner FMI, men flere af koncernens myndigheder, herunder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fortæller Mia Persson Larsen, ansvarlig for forretningsudviklingsprojekter og forandringsledelse  hos FMI Kompetencecenter.
 
Antura er blevet valgt for at imødekomme Forsvarsministeriets forskellige myndigheders behov med funktioner, der inkluderer:

  • Støtte til projektmodeller og metode

  • Porteføljehåndtering

  • Opfølgning og statusrapportering 

  • Risikostyring

  • Dokumenthåndtering og skabeloner

  • Ressourceplanlægning og -styring

  • Tidsplanlægning

  • Tidsrapportering

Den nye rammeaftale og potentialet i forhold til at udvide anvendelsen inden for flere af Forsvarsministeriets myndigheder og styrelser forventes ikke kun at forbedre effektiviteten og styringen af projekter og porteføljer på tværs af koncernen, men bekræfter også Forsvarsministeriets langsigtede tillid til Antura.

− Et PPM-værktøj er helt centralt for, at myndigheder som FMI og FES kan kvalitetssikre og øge gennemsigtigheden i den daglige styring af projekter. Vi er meget tilfredse med beslutningen om at fortsætte med Antura, afslutter Mia.

− Vi hos Antura takker for den fortsatte tillid og ser frem til et langvarigt og givende samarbejde med Forsvarsministeriet. Det bliver spændende at følge deres fremskridt, når de fortsætter med at udvikle og effektivisere deres portefølje- og projektaktiviteter, fortæller Anders Haglund, Salgschef hos Antura.

Mia Persson Larsen, ansvarlig for forretningsudviklingsprojekter og forandringsledelse hos FMI Kompetencecenter.