Play-Icon

11-06-2020

DSB vælger Antura som leverandør af projektværktøj

DSB har efter et stort udbud valgt Antura som leverandør af projektværktøj. 

DSB har omkring 7.000 medarbejdere med forskellig erhvervsmæssig baggrund og forskellige arbejdsopgaver. 

DSB Ejendomme håndterer ejendomme, toginformation og arealer i forbindelse med togene. Ejendomsporteføljen er en af Danmarks mest varierede og omfatter planlægning, renovering, modernisering af stationer, værksteder og øvrige ejendomme, ofte i samarbejde med myndigheder og andre interessenter inden for projekter vedrørende kollektiv trafik.

Projektaktiviteterne havde hidtil været håndteret i Excel, og da der var behov for et bedre overblik over porteføljen og mere effektiv projektstyring, var den eksisterende løsning med meget manuelt arbejde ikke tilstrækkelig. Selskabet besluttede at udbyde et projektværktøj i licitation, og ud over en høj grad af brugervenlighed efterspurgte man blandt andet følgende funktioner: 

  • Planlægning og rapportering omkring projekter og porteføljer

  • Finansiel opfølgning af budgetter, udfald af og prognoser for projekter, aktiviteter og omkostningsarter

  • Integration med økonomisystem (SAP Hana)

  • Ressourcehåndtering af projekter, opgaver, forvaltning og linjearbejde

Kravspecifikationen omfattede desuden skalerbarhed og mulighed for successivt at vokse med værktøjet. Også kundereferencer fra lignende brancher blev vægtet højt. 

Antura opfyldte kravene og fremlagde gode kundereferencer

Efter en omfattende licitation, hvor flere projektværktøjer blev vurderet på parametrene brugervenlighed, funktion, referencer og pris, blev Anturas tilbud bedømt som det mest fordelagtige. Antura fik det højeste antal point både på kvalitet og pris af de ni tilbudsgivere. 

Under præsentation og evalueringen stod det hurtigt klart for DSB, at Antura Projects var meget brugervenligt og uden for mange klik for at komme rundt i systemet. 

Oplæring, konfiguration og implementering foregik i DSB’s eget tempo, hvor Antura tilpassede sig og ændrede tidsplanen efter DSB’s behov, således at det mentale også fulgte med. DSB og Antura konfigurerede sammen systemet efter virksomhedens behov. Antura Projects implementeres nu gradvist, først med fokus på funktionalitet omkring projektplanlægning, omkostningshåndtering og rapportering på forskellige niveauer. 

Nu handler det for DSB om at vokse med værktøjet. Næste skridt er at udbrede brugen i organisationen, og i den forbindelse er det sandsynligt, at man tilføjer Antura Projects funktioner til ressourcehåndtering.

Hos DSB Ejendomme forventes det, at Antura Projects vil støtte projektlederne i deres daglige arbejde og give en omfattende oversigt over afdelingens projektportefølje.

DSB har omkring 7.000 medarbejdere med forskellig erhvervsmæssig baggrund og forskellige arbejdsopgaver. 

www.dsb.dk