Play-Icon

10-23-2019

Atea: Prisbelønnet for en vellykket indførelse af Antura Projects

Da Atea valgte Antura Projects som projektværktøj, blev det hurtigt stillet til rådighed for hele organisationen. Den vellykkede indførelse blev belønnet med udmærkelsen Best Implementation Award, Private Sector ved Anturadagen 2018.  

Atea, Sveriges førende leverandør inden for IT-infrastruktur, har en mangeårig relation med Antura. Samarbejdet består i, at Atea er en prioriteret partner til Antura med hensyn til at nå ud til den offentlige sektor i Sverige med Antura Projects og de dertilhørende konsulentydelser. I dag har Atea og Antura omkring 40 fælles kunder.

Siden 2018 har Atea også brugt Antura Projects til sine egne projektaktiviteter. Det hele begyndte med, at Atea havde behov for at få et mere samlet billede af projektporteføljen. Tre regionale projektkontorer med varierende modenhedsgrad, et ukendt antal projekter og flere systemer, som blev anvendt parallelt, gjorde det vanskeligt at få overblik over aktiviteterne. Projektmodellen PPS var godt nok etableret, men man ønskede et værktøj til en mere effektiv styring af projektporteføljen. Et stigende fokus på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshed stillede stadig større krav til projektaktiviteterne.

Det betød, at Atea skulle evaluere markedets primære IT-værktøjer. Forundersøgelserne mundede ud i en anbefaling om at vælge Antura Projects.

Tydeligt fokus ved indførelsen af det nye projektværktøj

Projektværktøjet blev hurtigt betragtet som en strategisk vigtig brik i udviklingen af virksomheden, og for at understrege det valgte man at kalde systemet ”Atea Projects”. Man opsummerede de fire hovedmål på følgende måde:

  • Øget kontrol og styring

  • Støtte til overvågning af projektmodel og processer

  • Erfaringer & lessons learned

  • Projektarbejdsflade for samarbejde

I den intensive implementeringsperiode bevarede Atea fokus på virksomhedens effektmål. Regionale leveringsprojekter og funktioner til projektstyring, porteføljestyring, planlægning, rapportering, risikohåndtering og dokumenthåndtering blev prioriteret. Det viste sig at være en god idé at starte med færre funktioner beregnet til små og mellemstore projekter, så brugerne oplevede overgangen til det nye system som betydeligt lettere.

I dag arbejder over 1.500 personer i systemet, heraf nogle hundrede eksterne kunder og underleverandører.

Atea betragtede indførelsen som et virksomhedsprojekt og ikke et teknik/IT-projekt. Det var en vigtig erfaring, at et nyt IT-værktøj ikke nødvendigvis besvarer alle spørgsmål, men mere katalyserer og sætter fokus på spørgsmålene.

Det er en udfordring på kort tid at indføre et nytt IT-system bredt i en organisation. Ud over at ændre arbejdsmetoder og uddanne brugere skal der være et konsekvent engagement fra ledelsens side. Her viste Atea sig at være forbilledlig, og indførelsen blev belønnet med Best Implementation Award 2018, Private Sector ved Anturas årlige kundeevent Anturadagen. 

Under indførelsen af Antura Projects bevarede Atea fokus på virksomhedens effektmål.

Atea Sverige har 2.500 medarbejdere i over 30 byer fordelt over hele Sverige. Virksomheden omsætter for omkring 15 milliarder SEK. Ateakoncernen er den største IT-infrastrukturleverandør i Europa og er repræsenteret i syv lande i Norden og Baltikum. Koncernen havde en omsætning på godt 34,7 milliarder norske kroner i 2018 og er noteret på Oslo Børs.

www.atea.dk