Play-Icon

12-14-2022

Antura byder Region Skåne velkommen som ny kunde

Region Skåne, som er en af ​​Sveriges hurtigst voksende regioner og Skånes største arbejdsgiver med omkring 36.000 ansatte, har valgt Antura Projects som det nye PPM-system for hele organisationen.

Vækstraten i regionen skaber nye og øgede behov for forbedring af samfundsydelser, såsom sundhedspleje og offentlig transport. For at kunne imødekomme det øgede behov, kræves der store investeringer i nybyggeri af f.eks. nye plejebyggerier, for at kunne tilbyde mere pleje, bedre lokaler og nye måder at arbejde på. Det fik Region Skåne til at anskaffe et nyt PPM-system.

Region Skånes fastsatte mål med implementering af et portefølje- og projektværktøj er en mere digitaliseret og effektiv it-understøttelse til styring og administration af regionens projektportefølje. De ønsker at give organisationen gode forudsætninger for at drive, styre og gennemføre større projekter og programmer. Systemet skal også kunne bruges til mindre projekter og andre typer projekter inden for Region Skånes organisation. Antallet af igangværende projekter er cirka 1.200 og Region Skåne vurderer, at over 1.500 aktive brugere vil bruge systemet.

Region Skåne havde lavet et omfattende arbejde med at kortlægge behov og krav fra virksomheden. Eksempler på vigtige områder var funktioner for økonomi, budget, analyse, dokumentstyring, tidsplanlægning, tidsrapportering, understøttelse af Region Skånes projektmodeller, ressourcestyring og risikostyring. Der var også krav om en høj grad af brugervenlighed og mulighed for nemt at kunne vokse efter behov.

Gradvis implementering
Region Skåne vil nu gradvist implementere Antura Projects i organisationen. Systemet skal i første omgang bruges til at styre projekter, porteføljer og ressourcer indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i forbindelse med blandt andet nybyggeri af nye plejebygninger. Men herefter skal Antura Projects også bruges til en række andre projekter inden for Region Skånes organisation.

- Vi i Antura takker Region Skåne for tilliden til at levere Antura Projects som deres nye PPM-system. I dag har 60 % af Sveriges regioner valgt Antura, så de er i gode hænder. Vi glæder os meget til at være en del af den fortsatte udvikling, siger Mattias Andersson, CEO hos Antura.

Skåne län er det sydligste af Sveriges amter og er størrelsesmæssigt det tiende største. Kristianstad er den største by. Region Skåne er ansvarlig for sundhedsvæsen og regional udvikling. Sundhedsområdet omfatter sygehuse, primærpleje, tandpleje, rehabilitering og hjælpemidler samt psykiatri. Regional udvikling omfatter offentlig transport, kultur, erhverv og miljø. Region Skånes driftsfilosofi er systematisk og konstant at forbedre organisationen med udgangspunkt i borgernes/patienternes behov.

www.skane.se/en