Play-Icon

Porteføljestyring

Porteføljestyring er nøglen til, at din virksomhed kan beslutte, hvilke aktiviteter der skal satses på, og få maksimalt udbytte af disse med begrænsede ressourcer. I Antura Projects kan virksomhedens ledelse, projektkontor og andre interessenter danne sig et overblik over virksomhedens projektaktiviteter og analysere og styre udviklingen af projektporteføljen.

 

 

 • Håndtere idéer og projektforslag
 • Prioritere projekter, idéer og andre initiativer
 • Knytte projekter til strategiske mål
 • Mulighed for at definere valgfri egenskaber på portefølje, program og projekt
 • Gruppere projekter i porteføljer, programmer, organisatoriske enheder og andre valgfri enheder
 • Støtte til hoved- og delprojekt
 • Få vist samlet projektinformation på porteføljeniveau
 • Vælge det bedste mix af projekter
 • Simulere ressourcer, omkostninger og effekter i forskellige scenarier
 • Udarbejde rapporter og beslutningsgrundlag til ledelsen
 • Dashboards til porteføljer og programmer

Ressourcestyring

Systemet har alle funktioner, som en virksomhed har brug for til at kunne arbejde effektivt med ressourcehåndtering. Ved hjælp af fleksible funktioner og visualisering kan Antura Projects hjælpe jer med at få helt styr på kapacitetsplanlægning og ressourceallokering.

 

 

 

 • Ressourceplanlægning af projekter, opgaver, forvaltning og linjearbejde
 • Kapacitetsplanlægning med tilgængelighed og forespørgsel
 • Planlægning og opfølgning pr. ressource, rolle, team og organisationsenhed
 • Håndtering af behov for medarbejdere og eksterne ressourcer, fx konsulenter
 • Håndtering af ressourcekonflikter som fx over- og underbookinger
 • Anmodning om og allokering af ressourcer
 • Opfølgning med tidsrapportering, analyse af ressourceforbrug og prognosticering
 • Fraværsplanlægning
 • Simulering af ressourcebehov
 • Grafiske ressourcehistogrammer
 • Kompetencehåndtering
 • Integreret projekt- og ressourceplanlægning
 • Forbedret kommunikation med samarbejde mellem ressourceejer, projektleder og ressource
 • Fælles ressourcepool

Projekthåndtering

Systemet indeholder mange fleksible funktioner til nem strukturering og planlægning af WBS-elementer, aktiviteter og milepæle.

 

 

 

 • Tidsplanlægning med træk og slip-funktion i Gantt-diagrammet
 • Fleksibel håndtering af WBS-struktur med træk og slip-funktion
 • Visualisering af afhængigheder i og imellem projekter
 • Understøtter den kritiske vej
 • Rapportering af status og fremskridt
 • Understøttelse af versionshåndterede basisplaner (baselines)
 • Mulighed for at definere valgfri egenskaber på aktiviteter
 • Fuld integration med organisationens projektmodel
 • Understøttelse af skabelonprojekter
 • MS Project-import og -eksport

Omkostninger

Systemet tilbyder komplet understøttelse af omkostningsstyring med kalkule, budget, realiseret og prognoser pr. projekt, aktivitet og omkostningsart.

 

 

 • Håndtering af alle typer omkostninger
 • Understøttelse af omkostningssted og omkostningstyper/konti
 • Understøttelse af investeringer og omkostninger
 • Beregning af omkostninger och budgettering
 • Integration af realiserede udgifter med økonomisystem/forretningssystem
 • Prognosticering og trends
 • Earned Value Management (Resultatværdimetoden)
 • Visning af nøgletal
 • Understøttelse af flere valutaer
 • Mulighed for at definere valgfri egenskaber på omkostningsposter
 • Håndtering af forskellige scenarier
 • Automatisk sammenregning til porteføljeniveau

Gevinstrealisering

I Antura Projects kan man evaluere og beregne de resultater, et projekt eller et program vil generere for virksomheden, fx i form af øget avance, effektivisering eller omkostningsbesparelse. Systemet understøtter budgettering, opfølgning og prognosticering af effekter på både projekt- og porteføljeniveau.

 • Håndtering af alle typer af effekter, fx avance, effektivisering eller omkostningsbesparelse
 • Beregning og budgettering af effekter
 • Integration af realiserede effekter (fx indtægter) med økonomisystem/forretningssystem
 • Prognosticering og trends
 • Likviditets- og cashflowanalyse
 • Understøttelse af flere valutaer
 • Beregning af resultat og margen
 • Håndtering af forskellige scenarier
 • Automatisk sammenregning til porteføljeniveau

Tidsrapportering

Medarbejdere og konsulenter kan nemt og fleksibelt rapportere tidsforbrug i systemet. Tidsrapporteringen kan udgøre grundlaget for både projektopfølgning, lønudbetaling og fakturering.

 

 

 • Tidsrapportering på projekter, opgaver, forvaltning og linjearbejde
 • Fraværsrapportering
 • Detaljerapportering af aktiviteter eller leverancer
 • Understøttelse af tidskoder
 • Timeomkostninger pr. individ, rolle, projekt og aktivitet
 • Fremskridt og estimeret resterende tid (ETC)
 • Attestering af tid
 • Understøttelse til generering af faktureringsgrundlag
 • Tidrapportering fra mobiltelefonen (via Antura Projects Mobile)
 • Kan integreres med andet tidsrapporteringssystem

Dokumenthåndtering

Systemet indeholder en omfattende og fleksibel understøttelse til organisering og styring af dokumenter og andet materiale. Dokumentstyringen giver også interne og eksterne interessenter en ønsket fleksibilitet, sporbarhed og sikkerhed.

 

Samarbejde & kommunikation

Systemet har mange smarte og brugbare funktioner til kommunikation og samarbejde i virksomheden og med eksterne interessenter.

 

 

 

 

Opgavehåndtering & Kanban

Opgavehåndteringen bruges til at håndtere alle de uplanlagte aktiviteter, der altid opstår i et projekt, som spørgsmål, ændringer, fejlrapporter og kontroller. 

Det kan også med fordel anvendes til en mere agil projektstyring.

 

 

 • Oprettelse, prioritering, tildeling og håndtering af opgaver
 • Mulighed for at kommentere på opgaver
 • Mulighed for at definere valgfri sagsegenskaber
 • Støtte for hoved- og delopgaver
 • Søgning af opgaver i flere projekter samtidig
 • Understøttelse af konfigurerbare sagsforløb
 • Mulighed for at e-maile opgaver til projektets sagsindbakke
 • Agil projekthåndtering med Kanban-tavler

Risikohåndtering

Systemet har funktioner til identifikation, vurdering, håndtering og opfølgning af risici efter anerkendte metoder..

 

 • Risikovurdering med sandsynlighed og konsekvenser
 • Standardrisici kan importeres til projekterne
 • Mulighed for at definere valgfri risikoegenskaber
 • Handlingsplaner knyttet til risiciene
 • Søgning af risici i flere projekter samtidig
 • Brugertilpasset risikoanalysemodel med valgfri skala og vurderingsmodel
 • Automatisk sammenregning til porteføljeniveau

Projektmodelunderstøttelse

Systemet indeholder en praktisk og velfungerende understøttelse af organisationens projektmodeller (f.eks. PRINCE2, Den fællesstatslige it-projektmodel, XLPM og PPS) og forvaltningsmodeller (f.eks. PM3).

 

 • Grafisk og interaktiv understøttelse af projekt- og forvaltningsmodellen
 • Ledvogterfunktionalitet med konfigurerbare krav pr. led
 • Understøttelse af parallelle og serielle beslutningsprocesser med en eller flere beslutningsinstanser
 • Tilknyttede styrings- og understøttelsesdokumenter (dokumentskabeloner)
 • Integreret med projektplanlægningen
 • Understøttelse af agile arbejdsmetoder
 • Automatisk sammenregning til porteføljeniveau

Rapporter & analyser

Systemet indeholder mange muligheder for generering af rapporter og analyser, både for det enkelte projekt og for hele projektporteføljen.

 

 • Visninger kan eksporteres til Excel og PDF
 • Standardrapporter til projekter og projektporteføljer
 • Generering af egne rapporter med systemets rapportgenerator
 • Eksport af data til Excel pivot
 • Simulering af ressourcer, omkostninger og effekter i forskellige scenarier
 • Oprettelse af tilpassede rapporter efter organisationens behov

Diagrammer & dashboards

Virksomhedsledelse, projektkontor og andre interessenter kan nemt oprette pædagogiske og visuelle diagrammer og dashboards direkte i Antura Projects.

Systemet understøtter mange forskellige diagramtyper, og det er lige så nemt at oprette et nyt diagram fra grunden som at generere og tilpasse et diagram fra en gemt diagramkonfiguration.

 • Understøtter diagramtyper som fx lagkage-, søjle-, kurve-, område- og boblediagrammer
 • Interactive chart display and data selection
 • Opret dine diagrammer fra grunden eller baseret på en gemt diagramkonfiguration
 • Gem et ubegrænset antal diagramkonfigurationer eller dashboards
 • Nemt at eksportere som billeder eller pdf
 • Del dashboards med andre brugere

Integrationer & API

Antura Projects integreres nemt med andre systemleverandørers produkter. Vi tilbyder både onlinebaserede API’er og filbaserede integrationer. 

Systemet har også indbygget understøttelse til integrering af forskellige brugerkataloger og autentificeringsløsninger.

 • Importer/eksporter budget, resultater og prognoser af omkostninger og effekter
 • Integrer tidsrapportering, HR-system og dokumenthåndtering
 • Integrer med Active Directory, LDAP, ADFS (WS-Federation) og SAML 2
 • Færdige integrationer med Jira og MS SharePoint
 • Integration med fx SAP, Agresso/Unit4, Raindance, Visma, IFS, Movex/Infor, Jeeves, MS Dynamics AX og NAV samt JDE
 • Understøtter de fleste standardiserede tjenesteprotokoller (SOAP og REST)
 • Understøtter filoverførsel (XML-, CSV- eller kommaseparerede filer)