Play-Icon
01-01-0001

Willhem: Mere effektive beslutningsprocesser og bedre opfølgning med Antura Projects

Willhem har samlet alt projektrelateret arbejde i Antura Projects og sikrer sig dermed et godt overblik over igangværende projekter samt et bedre grundlag for beslutninger og prioriteringer: – Med Antura har vi fået et effektivt værktøj til opfølgning på vores projektportefølje, siger Christer Brattsell, der er projektcontroller hos Willhem.

Boligselskabet Willhem er i dag til stede på ti delmarkeder rundt omkring i Sverige og har hovedkontor i Gøteborg. Virksomheden har fuld fokus på udvikling af nye idéer inden for service, ejendomsudvikling, bæredygtighed og digitalisering og har som mål at blive et af Sveriges mest innovative boligselskaber. Projektporteføljen hos Willhem omfatter ca. 1.500 projekter årligt, og virksomheden så et behov for at samle alt projektrelateret arbejde i ét system for at effektivisere projektaktiviteterne og øge afkastet.

Willhem anvendte tidligere fortrinsvis Excel-baserede skabeloner og lister til projekt- og projektporteføljehåndtering. Det gav risiko for indtastningsfejl, og den høje grad af manuel håndtering bevirkede, at tidsforbruget var højt, mens der samtidig var kvalitetsproblemer. Vi så også, at sporbarheden i beslutningskæden kunne forbedres, fortæller Christer Brattsell, der er projektcontroller hos Willhem.

Efter nøje overvejelse af andre projektværktøjer faldt valget på Antura Projects, og i foråret 2015 påbegyndte man implementeringen. Konfigureringen af systemet blev gennemført, mens idéer omkring de projektrelaterede processer blev drøftet med den ansvarlige projektleder fra Antura. 

Samarbejdet med Antura er forløbet rigtig godt, både i opstartsfasen og under drift. Vi har hurtigt fået svar og feedback, og alle forhindringer på vejen er blevet løst på en struktureret og konstruktiv måde, siger Christer Brattsell.

Stadig kun kradset i overfladen

Ved at samle alle projekter i Antura Projects får virksomheden et godt overblik over igangværende aktiviteter og et bedre grundlag for beslutninger og prioriteringer.

Nu ved projektlederne i organisationen, hvor projekterne ligger til beslutning, og beslutningsprocessen er blevet både hurtigere og bedre. Ifølge vores interne undersøgelse oplever brugerne, at det nu er lettere at opstarte projekter, samtidig med at beslutninger træffes hurtigere. Hos Willhem oplever vi også, at vi, takket være Antura, er blevet bedre til at følge de projektprocesser, vi har i virksomheden. Da Willhems projektportefølje skal give et bestemt afkast, er det vigtigt at have et effektivt opfølgningsværktøj. Det oplever vi, at vi har fået med Antura, siger Christer Brattsell.

Næste skridt er at udvide brugen af Antura Projects i virksomheden. Christer Brattsell ser potentiale i at effektivisere håndteringen af projektporteføljen yderligere: 

Vores interne undersøgelse har vist, hvilke dele af systemet der er behov for at udvikle, og vi har allerede sammen med Antura indledt arbejdet med at opfylde brugernes ønsker. Desuden føler vi, at vi nu, otte måneder efter at vi implementerede systemet, stadig kun har kradset i overfladen af de muligheder, Antura Projects giver os.

”Nu ved projektlederne i organisationen, hvor projekterne ligger til beslutning, og beslutningsprocessen er blevet både hurtigere og bedre.”

Christer Brattsell, Projektcontroller, Willhem

Willhem ejer og administrerer 23.000 udlejningslejligheder i udvalgte vækstområder i Sverige. Selskabet ejes af Första AP-fonden, og hovedkontoret ligger i Gøteborg. I dag er der ca. 160 medarbejdere i boligselskabet, og den samlede ejendomsværdi beløber sig til ca. 25 mia. SEK.

www.willhem.se