Play-Icon
06-11-2015

Veckans Affärer og Bisnode udnævner Antura til Supervirksomhed i 2015

Antura bliver endnu en gang anerkendt som en af Sveriges mest blomstrende vækstforetagender og modtager for fjerde gang i træk udmærkelsen ”Supervirksomhed” i Bisnodes og Veckans Affärers årlige analyse.

Antura er en af de 496 virksomheder i Sverige, der i år er udnævnt til Supervirksomhed, den mest krævende udmærkelse både at få og bevare. For at blive optaget på listen skal virksomheden have opfyldt strenge krav til vækst, lønsomhed og kapitalafkast fire år i træk. I gennemsnit opfylder kun en ud af 1000 virksomheder i Sverige disse krav.

For at kvalificere sig skal en virksomhed ikke alene kunne udvise høj og konstant vækst, men også langvarig vækst i salget kombineret med bæredygtig lønsomhed, en langsigtet, fungerende ressourcehåndtering og en god økonomisk strategi.

De stramme kriterier for Supervirksomheder betyder ikke alene, at det er vanskeligt at blive optaget på listen, men det er også vanskeligt at forblive på listen fra år til år. Størstedelen af virksomhederne består derfor af ”nye” virksomheder, dvs. som er udnævnt til Supervirksomheder for første gang. Antura er en af de 28 virksomheder, som har opfyldt kravene og er udnævnt til Supervirksomhed fire år i træk.

Ikke alene har Supervirksomhederne bedre økonomiske resultater end andre virksomheder, de spiller også en vigtig rolle i skabelsen af nye arbejdspladser. Dette års 496 Supervirksomheder repræsenterer cirka 20 % af alle nye arbejdspladser i den private sektor.

 

Mattias Wallén fra Antura modtog udmærkelsen ved Veckans Affärers frokost for Supervirksomhederne på Operaterrassen i Stockholm den 5. november. Foto: Veckans Affärer/Pax Engström Nyström.

Om Supervirksomhederne 2015 

Virksomheder, som både kan udvise langvarig salgsvækst kombineret med bæredygtig lønsomhed, en langsigtet, fungerende ressourcehåndtering og en god økonomisk strategi har gode chancer for at få status som Supervirksomhed.

Bisnodes model for at udpege og rangordne Sveriges Supervirksomheder er baseret på de svenske aktieselskabers økonomiske resultater. Modellen tager højde for og vægter selskabets vækst, profit, indtjening, effektivitet, kapitalstruktur og økonomiske grundlag de seneste fire år. Af alle eksisterende selskaber var det kun 496, som klarede cuttet til listen i 2015.

www.bisnode.com/superforetagen