Play-Icon
14-02-2017

SWARCO giver grønt lys til Antura Projects

SWARCO, et af de hurtigst voksende selskaber inden for avancerede ITS- og trafikløsninger i Europa, udvider anvendelsen af Antura Projects i den nordiske organisation. I næste trin kan Antura Projects blive indført som projektværktøj i hele koncernen.

SWARCO leverer miljøvenlige løsninger til en effektiv trafikafvikling og øget trafiksikkerhed. Virksomheden har omfattende projektaktiviteter, som spiller en afgørende rolle for, at man kan opfylde omverdenens og kundernes krav. Tyngdepunktet ligger på udvikling af kundenære løsninger og drift og vedligehold af udstyr. 

SWARCO ønskede et fleksibelt og brugervenligt projektværktøj, som kunne erstatte selskabets eksisterende løsning. Man efterspurgte et mere klart overblik over igangværende projekter og bedre beslutnings- og prioriteringsgrundlag.

Vi var ude efter et brugervenligt og komplet projektværktøj med stor fleksibilitet og gode muligheder for økonomisk opfølgning. Det var det, Antura tilbød, konstaterer Andreas Esmann, projektleder hos SWARCO.

Antura Projects blev indført gradvist i den svenske organisation og i tæt samarbejde med Anturas konsulenter: 

Implementeringen var vellykket, og oplægget med trinvis at konfigurere Antura Projects ved et antal workshops var meget effektivt og lærerigt, siger Andreas Esmann.

Efter at have arbejdet i systemet et stykke tid fremhæver han funktioner til omkostnings- og effektstyring samt dokumenthåndtering som særligt værdifulde for SWARCO. De bruges blandt andet til at vurdere de fordele, et projekt vil generere for virksomheden, f.eks. i form af effektivisering eller omkostningsbesparelser. 

Ser langsigtet på såvel leverandøren som systemet

Positive erfaringer fra implementeringen og brugen af Antura Projects har betydet, at den svenske organisation har videregivet sin viden og erfaring til andre dele af selskabet. I næste trin er det planen at udvide antallet af brugere og dermed skabe mulighed for styring af hele projektporteføljen. En gnidningsløs integration mellem projektværktøjet Antura Projects og SWARCOs forretningssystem SAP er under implementering, i starten med fokus på projekter i Norden. Der er også et initiativ til at indføre Antura Projects som værktøj til projekt-, portefølje- og ressourcehåndtering i hele koncernen.

Fortsat support og støtte fra Antura og lydhørhed over for kundernes behov gør, at vi ser langsigtet på både leverandøren og systemet, siger Andreas Esmann om det fortsatte samarbejde med Antura.

 

”Vi var ude efter et brugervenligt og komplet projektværktøj med stor fleksibilitet og gode muligheder for økonomisk opfølgning. Det var det, Antura tilbød.”

Andreas Esmann, projektleder, SWARCO.

SWARCO er en østrigsk koncern med hovedkontor i Wattens i Østrig. Aktiviteterne består af udvikling, markedsføring og salg af intelligente styre-, overvågnings- og informationssystemer og ydelser til veje, kollektiv trafik og parkering. Koncernen er repræsenteret med mere end 80 selskaber over hele verden og et stort netværk af partnere. 

www.swarco.dk