Play-Icon
12-01-2016

Göteborg Kommune vælger Antura som leverandør i stort udbud

Antura har indledt et vigtigt samarbejde med Göteborg Kommune, hvor kommunens Trafikkontor sammen med Stadsarkitekten, Ejendomskontoret, Älvstranden Utveckling AB og Park- og Naturforvaltningen vil anvende Antura Projects som fælles værktøj til projekt- og porteføljestyring.   

Göteborg Kommune befinder sig i en periode med stigende og mere omfattende byudvikling, hvor kommunens forskellige forvaltninger og selskaber samarbejder i projektform. For at støtte udviklingen og de fælles arbejdsmetoder inden for kommunens byggeprojekter lagde Trafikkontoret sammen med Stadsarkitekten, Ejendomskontoret, det kommunale selskab Älvstranden Utveckling AB og Park- og Naturforvaltningen en fælles platform for projekt- og porteføljehåndtering i udbud. 

Et effektmål, som blev nævnt i udbudsmaterialet, handlede om "en generelt forbedret informationshåndtering i virksomhedernes projekter og dermed en øget støtte til effektiv styring, ledelse og opfølgning af projekterne og projektporteføljerne."

Et fælles projektværktøj skulle også bidrage til, at flere arbejder efter den udviklede projektmodel, og udvikle håndteringen af projekternes budgetter, prognoser og udfald. Der blev stillet store krav til muligheden for at integrere projektværktøjet med andre systemer inden for forvaltningerne og selskabet, f.eks. økonomisystemet. 

Antura har siden 2013 været leverandør til Göteborg Kommune og styrker således yderligere sin position som leverandør af projektværktøjer til kommunen.

Formålet er at støtte og udvikle projektarbejdet 

Der planlægges en gradvis indførelse af Antura Projects, Anturas helhedsløsning til projekt-, portefølje- og ressourcehåndtering, i 2016 i fem separate installationer. Der vil blive fokuseret på anvendelse inden for områder som:

  • Trafikkontorets investeringsprojekter 

  • GEM, den fælles planproces

  • Projektet Älvstaden

Planen er successivt at supplere med yderligere funktionalitet med henblik på at støtte og udvikle projektarbejdet i de fem forvaltninger og selskabet.

 

Göteborg har godt en halv million indbyggere, hvoraf størstedelen bor i selve Göteborg by. Desuden er der yderligere 20 byområder og et antal landsbyer, der ligger helt eller delvis inden for kommunens grænser. Göteborg Kommune har en organisation bestående af såvel forvaltninger som selskaber. I alt har Göteborg Kommune en omsætning på 34 milliarder SEK og beskæftiger godt 50.000 personer.

international.goteborg.se