Play-Icon
17-12-2015

ERV fokuserer på projektarbejde og vælger Antura Projects

Europæiske ERV, en af de største aktører inden for personale- og erhvervsrejseforsikringer, stod over for en ændringsproces, som involverede både den svenske og danske organisation. Antura Projects har funktionalitet til at understøtte alle dele af projektet effektivt.

ERV-gruppen har hovedkvarter i Tyskland og kontorer i 20 lande. Det er en af de største aktører på det svenske marked for personale- og erhvervsrejseforsikringer og forsikringer for udsendte. Størstedelen af ERV-gruppens udviklingsarbejde udføres i projektform. I løbet af foråret 2015 etablerede man et nordisk projektkontor med projektledere i Sverige og Danmark.

Under etableringen af projektkontoret afdækkede ERV et behov for et integreret projektværktøj, som understøtter planlægning, ressourcehåndtering, rapportering, opfølgning og tidsrapportering. Projektværktøjet skulle sættes op sammen med den danske organisation for at erstatte den eksisterende løsning:

–I starten brugte vi primært Microsoft Office til administration af vores projekter med skabeloner i Excel, Word og PowerPoint. Selvom hvert enkelt værktøj gav en vis grad af støtte, var det vanskeligt at danne sig et overblik over de enkelte projekter og vores projektportefølje, siger Jessica Einarsson, ansvarlig for det nordiske projektkontor, ERV.

Europeiska ERV overvejede også en opkobling til SAP-forretningssystemet og en integreret løsning mellem projektværktøjet og projektmetodikken, i dette tilfælde PPS. Desuden skulle systemet være brugervenligt og indeholde muligheder for at bruge værktøjet i flere sprogversioner. Og ydermere var sikkerheden et vigtigt spørgsmål.

Efter en sammenligning mellem flere leverandører af projektledelsesværktøjer faldt valget på Antura Projects, som ERV mente bedst opfyldte kravene. Johannes von Huelsen, ERVs CEO opsummerer:

–Nogle af de vigtigste funktioner for os er tids- og ressourcehåndtering sammen med risikohåndtering og kontrol med økonomien i vores projekter. Alt det kunne Antura Projects tilbyde.

Jessica Einarsson tilføjer:

–Antura Projects er også nemt og brugervenligt. Det er vigtigt for, at værktøjet kan håndteres af alle i organisationen. Desuden er implementeringstiden relativt kort i betragtning af, at det er et omfattende værktøj. Det var også vigtigt for os, da vi besluttede os for at vælge Antura.

Omgående gavn og langsigtede fordele

Konfigurationen og implementeringen af Antura Projects er nu afsluttet, og svenske og danske projektledere arbejder med værktøjet. Både før starten af projektet og under implementeringen havde Antura og ERV et glimrende samarbejde.

–Vi har haft stor glæde af Anturas konsulenter, særligt i drøftelser om ressourcehåndtering og økonomiske emner, og de har bidraget med stor viden. Vi har fået den hjælp og support, vi har bedt om, og Antura har gjort, hvad de kunne for at opfylde vores behov.

Efter en periode med brug af Antura Projects siger Jessica Einarsson :

–Styrken ved Antura Projects er, at man kan have både projektledelse og porteføljestyring i ét værktøj. Det har funktionaliteter til at styre alle dele af projektet og kan integreres med vores projektmetodik. Desuden har værktøjet komplet ressoucerstyring, som støtter hele organisationen i optimering af vores ressourceforbrug.

Selvom ERV får umiddelbar gavn af systemet, ser man også langsigtede fordele ved Antura Projects.

Hele vores komplekse forandringsproces, hvor både Sverige og Danmark er involverede i projektet, er blevet forenklet med dette værktøj, siger Johannes von Huelsen

 

”Hele vores komplekse forandringsproces, hvor både Sverige og Danmark er involverede i projektet, er blevet forenklet med dette værktøj”.”

Johannes von Huelsen, CEO, Europæiske ERV

ERV blev grundlagt i 1920, og i 2012 tog man navnet ERV, som er en forkortelse for “Europäische Reiseversicherung,” europæisk rejseforsikring. ERV-gruppen har hovedkvarter i München og kontorer i 20 lande. I Sverige er ERV en af de største aktører inden for personale- og erhvervsrejseforsikring. Hvert år forsikres 1,2 millioner rejsende og 3,5 millioner bank- og kreditkort.

www.erv.com