Play-Icon
26-05-2016

Antura byder Stockholm Vatten velkommen som ny kunde!

Efter en evalueringsproces implementerer Stockholm Vatten nu Antura Projects som projektværktøj, bl.a. for at støtte projektarbejdet omkring Stockholms kommende spildevandsrensning, som er et af virksomhedens største projekter nogensinde.

Stockholm Vatten er Sveriges førende vand- og affaldsvirksomhed, hvis aktiviteter hver dag berører 1,3 millioner indbyggere og virksomheder i Stockholmsområdet. Virksomheden ejer og administrerer to vandværker og to rensningsanlæg samt ledningsnet til vand og spildevand, pumpestationer og vandreservoirer i Stockholm og Huddinge. Vand og spildevand omfatter produktion og levering af drikkevand, håndtering og rensning af spildevand, håndtering af regnvand og ansvar for vandkvaliteten i søer og vandløb. 

Det daglige antal tilflyttere til Stockholmsregionen svarer til to fulde busser, og det stiller store krav til udvikling og infrastruktur. Her spiller Stockholm Vattens aktiviteter en afgørende rolle for regionens vækst, og produktporteføljen omfatter flere hundrede projekter årligt, både inden for vedligeholdelse og infrastruktur.

Projektaktiviteter med fokus på bæredygtig udvikling

En nyinvestering gælder Stockholms fremtidige spildevandsrensning, som er et af Stockholm Vattens største projekter nogensinde. Det betyder, at man lukker Bromma rensningsanlæg og opfører en ny 14 km lang kloaktunnel i 30-90 meters dybde fra Bromma til Sickla. De planlagte om- og nybygninger skal dels klare indbyggernes krav til en velfungerende spildevandsrensning, dels reducere miljøbelastningen på Mälaren og Østersøen. 

En omfattende projektaktivitet kræver et stærkt og effektivt projektværktøj. Efter en evalueringsproces vælger Stockholm Vatten nu at implementere Antura Projects fuldt ud i hele organisationen. Det er primært funktioner som ressourcehåndtering, tidsplanlægning, dokumenthåndtering, opgavehåndtering og risikohåndtering, der tages i brug. I 2016 planlægges desuden en integration med økonomisystemet Agresso. Det vil gøre det muligt for projektlederne at se det faktiske økonomiske resultat direkte i Antura Projects. 

Vi er stolte over, at Antura Projects anvendes som støtte i disse vigtige projektaktiviteter med fokus på bæredygtig udvikling og langsigtet miljøarbejde. Vi byder Stockholm Vatten velkommen som ny kunde hos Antura, siger Mattias Andersson, Anturas administrerende direktør.

 

Hver dag leverer det kommunale selskab Stockholm Vatten drikkevand til 11 kommuner i Stockholmsområdet, sammenlagt til over en million mennesker. Virksomheden har en stærk miljøprofil og arbejder også med vandpleje, genopretning af søer og affaldshåndtering. Virksomheden har eksisteret i mere end 150 år og har omkring 460 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper.

www.stockholmvatten.se