Play-Icon

Migrationsverket satsar på Antura Projects för att möta morgondagens utmaningar

Migrationsverket är en svensk myndighet som ansvarar för migrationsfrågor såsom asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet. Som ett led i detta arbete har man valt Antura Projects som verksamhetens samlade projektportföljverktyg.

Migrationsverket bedriver ett målmedvetet utvecklingsarbete i syfte att möta dagens och morgondagens utmaningar. Det handlar bland annat om att införa nya e-tjänster, utveckla arbetssätt som ger kortare väntetider för de sökande och på andra sätt stärka Migrationsverket som en modern myndighet. Man eftersträvar hög effektivitet, tillgänglighet, service och en rättstillämpning som svarar mot högt ställda krav på kvalitet.

Inom ramen för sitt uppdrag bedriver Migrationsverket ett stort antal projekt av varierade storlek och kalendertid. Man använder XLPM som projektmodell och i projekten arbetar både anställda och externa resurser.

Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet, vilket kommer att medföra fortsatt stor projektverksamhet. Man håller på att skapa en projektportfölj och införa en portföljsstyrning. Migrationsverket sammanfattade sina behov av ett projektportföljverktyg på följande sätt:

  • På ett bättre sätt skapa underlag för beslut om prioriteringar av vårt utvecklingsarbete

  • Ge en samlad och tydlig bild av vårt utvecklingsarbete

  • Förenkla projektadministrationen för projektledare, projektadministratörer och projektmedlemmar

Migrationsverket gick ut på upphandling för att finna det projektverktyg som bäst kunde möta upp till myndighetens omfattande kravbild och sekretessklassade verksamhet, och samtidigt kunde erbjuda den bästa prisbilden.

I utvärderingen visade det sig att Antura Projects var det enda system som uppfyllde Migrationsverkets samtliga obligatoriska krav. Detta verifierades på plats hos Migrationsverket, där de leverantörer som lämnat in anbud fick förevisa direkt i verktyget hur respektive krav uppfylldes.

Migrationsverket uppskattar att antalet användare till ca 1500.

Vores kontorer

Sverige

Göteborg (HQ)

Antura AB
Västra Hamngatan 13 A
411 17 Gothenburg

Stockholm

Antura AB
Vasagatan 40
111 20 Stockholm

Danmark

København

Antura A/S
Rådhuspladsen 16
1550 København

UK & Irland

London

Antura Software UK Limited
2nd & 6th Floor, New London House 6 London Street
London, EC3R 7LP
UK